Interreg V-A SK-CZ

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Pro programové období 2014–2020 je oficiálním názvem programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Jeho zkrácená podoba je: Interreg V-A SK-CZ.

Příprava programu Interreg V-A SK-CZ pro programové období 2014 – 2020 začala v únoru 2012. Přípravu zastřešoval řídící orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a národní orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR). Na přípravě se podíleli i zástupci klíčových subjektů ve vztahu k přeshraniční spolupráci a zástupci dalších přizvaných subjektů na slovenské i české straně.

Více informací o programu naleznete na webové stránce www.sk-cz.eu

Top