Budky pro morčáky

Potápače veľké (Mergus merganser, morčák velký) hniezdia najčastejšie v dutinách stromov vo výške do 15 m, zriedkavo v dutinách skalných stien, múrov, strmých svahov, výnimočne na budovách. S obľubou obsadzuje veľké búdky umiestnené pri vode (dokonca do 1 km od toku). Inštalácia búdok je vhodná najmä na miestach, kde potápače nemajú dostatok prirodzených dutín. Preferované búdky zvyknú potápače využívať opakovane aj niekoľko rokov.

Na strednom Považí bolo vyvesených do roku 2019 viac ako 30 búdok pre potápače veľké. Búdky majú rozmery 30x30x60 cm s vletovým otvorom 17×17 cm. Búdky sú vy­vesené na stromoch naklonených nad vodnú hla­dinu vo výške 12 – 20 m s vletovým otvorom smerom k rieke. Búdku sú pravdepodobne obsadzované, priamych dokladov o ich používaní je však málo. O ich využívaní ale svedčí narastajúca početnosť druhu na Považí ako aj fakt, že aj v rokoch, kedy prichádza jarná povodeň a je zaplavená značná časť inundácie, a teda sú vyplavené hniezda umiestnené nižšie napr. v kamennom obložení toku. Aj v rokoch s vysokým stavom vody sú pozorované samice s vodiacmi mláďatami, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou využívajú na hniezdenie vyvesené búdky. Oveľa viac údajov o využívaní búdok je z napr. Kysúc. V rámci projektu bolo vyvesených 50 búdok pre potápače a ďalšie druhy, ktoré ich využívajú napr. kavka, sokol myšiar a pod., z toho predovšetkým 33 búdok na Považí a 10 búdok na Novomlynských nádržiach.

25. října 2019 – Partneři projektu s několika zaměstnanci státní správy (AOPK ČR) se zúčastnili exkurze do Francie a Španělska za účelem poznání lokalit se stromy tradičně ořezávanými na hlavu.

Při zahraniční exkurzi navštívili členové expedice střední lesy obce Bad Windsheim, Botanický dům a muzeum ořezávaných stomů v Boursay, lokality s ořezávanými jasany v přírodním parku Marias poitevin, lesy ořezávaných dubů a buků v okolí Sare a Saint-Pée-sur-Nivelle, lesy ořezávaných buků v Aiako Harria.

Top