25. března 2020 – během počátku roku proběhl iniciační management na experimentální výzkumné ploše u Dubňan.

Top