Monitoring hlavatých vrb

V rámci projektu monitorujeme hlavaté vrby na území jižní Moravy, v Jihomoravském a Zlínském kraji, a na území západního Slovenska, v Trenčianském a Trnavském kraji. Cílem monitorování je zjistit výskyt a stav hlavatých vrb v těchto oblastech. Nabyté informace jsou důležitým vodítkem při rozhodování o péči na konkrétních lowkalitách, protože ukazují, kde je stav vrb vyhovující a kde je naopak potřeba přistoupit k zásahu, k ořezání vrb. V místech, kde je hlavatých vrb málo je navíc vhodné přistoupi k výsadbě vrb mladých. Pravidelné ořezávání vrb ale i jejich dosadba jsou nezbytné k udržení dobrého stavu stanovišť do budoucna a ke zlepšení podmínek pro druhy vázané na staré stromy, např. pro dutinového specialistu páchníka hnědého.

V rámci monitorování vrb vznikla přehledná mapa hlavatých vrb a vrboven, která je volně přístupná ZDE.

Proběhla rovněž informační kampaň „Na hlavu“, jejímž cílem bylo informovat veřejnost o problematice úbytku vrb a vhodnosti pollardingu, tj. ořezávání na hlavu, jako způsobu péče o hlavaté vrby a staré stromy obecně. Webové stránky kampaně Na hlavu jsou ZDE.

Top