Slovenská ornitologická spoločnosť / Birdlife Slovensko

SOS / Birdlife Slovensko je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Zastupujeme našu krajinu v medzinárodnej organizáciách BirdLife International, Euring, Association of Europaen Rarities Comittees. Pri napĺňaní poslania sa spoločnosť venuje predovšetkým ochrane druhov, biotopov a území, ochranárskemu výskumu, environmentálnej politike, environmentálnej výchove, práci s deťmi a mládežou, vydavateľskej činnosti, organizuje semináre a konferencie. Vydávame odborný časopis Tichodroma, a vedecko-populárny časopis Vtáky. Projekty SOS/Birdlife sú zamerané na ochranu druhov, biotopov, území a na spoluprácu s ľuďmi. Našimi členmi sú ľudia rôznych profesií a veku, ktorých spája láska k prírode a vtáctvu. Pri ochrane vtáctva sa uplatnia odborníci, profesionálni ornitológovia, laici a milovníci prírody, podporujúci ochranu vtáctva finančne alebo zapájaním sa do aktivít SOS/BirdLife Slovensko. Zapojte sa aj vy do sčítania vtákov, praktickej ochrany, podporte legislatívne zmeny, ktoré požaduje SOS/BirdLife Slovensko alebo prispejte k šíreniu myšlienok ochrany vtáctva. Viac TU.

Top