Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Jihomoravská pobočka ČSO je dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. Sdružení má několik významných směrů činnosti, vydávání pobočkového časopisu Crex, účast ve správních řízeních, týkajících se ochrany ptáků či jejich biotopů, která jsou vedena podle zákona o ochraně přírody a krajiny, pořádání exkurzí pro členy pobočky i pro širokou veřejnost. V rámci projektu Živé břehy se členové sdružení pod vedením Gašpara Čamlíka věnují činnostem, které mají za cíl podpořit ohrožené druhy ptáků vázané na říční stanoviště. Mezi tyto činnosti patří především vytváření hnízdních stěn pro břehuli říční, odstraňování náletu kolem vodních toků nebo instalace budek pro morčáka velkého. Více o JMP ČSO ZDE.

Top