Vytváření říčních stěn

Přirozenými hnízdišti břehule říční (Riparia riparia) jsou strmé říční břehy obnovované povodněmi. Ve stěnách břehů si břehule vyhrabávají hnízdní nory. Takových stěn je ale v současnosti nedostatek zejména kvůli regulaci řek. V rámci projektu jsme proto vytvořili i hnízdní příležitosti pro břehule.

Na české straně byly za pomoci dobrovolníků upraveny hnízdní stěny v těchto katastrálních územích: Milotice u Kyjova, Vlkoš u Kyjova, Pánov u Hodonína, Podivín, Němčice u Ivančic a Mělčany. Na úpravy rozsáhlejších a obtížně přístupných hnízdních stěn byly práce realizovány pomocí velkého bagru. Jednalo se o devět stěn v k. ú. Pouzdřany (tři stěny), Mikulov, Hustopeče u Brna, Čučice, Ořechov a Kostelec u Kyjova.
Před hnízdní sezónou v roce 2019 bylo upravených 13 stěn, z nichž 11 bylo obsazených. Hnízdilo tu dohromady min 951 hnízdních párů břehule říční a min. 151 hnízdních párů vlhy pestré. Jedná se o podstatnou část jihomoravské populace těchto druhů.

Vytváření stěny pro hnízdění břehule říční. Čučice, jižní Morava.
Top