Experimentální výzkumná plocha

V rámci projektu byly zakoupeny pozemky o rozloze 3,5 ha v katastrálním území obcí Dubňany a Hovorany. Pozemky slouží k vytvoření experimentální plochy k dlouhodobému ekologickému výzkumu. Na vykoupených plochách proběhl iniciační management,  odstranění akátů a příprava na vyznačení hranice pozemku, odstranění geograficky nepůvodních dřevin (javor jasanolistý), sečení ruderalizovaných ploch, likvidace biomasy, sečení rákosin, odstranění náletu, ořez vybraných vrb a topolů „na hlavu“ a zalesnění části lesního pozemku duby a vrbami. Na realizaci iniciačního managementu se podílela Česká společnost ornitologická, která v blízkosti ploch vlastní dalších 9 ha porostů. Experimentální plocha poslouží k výzkumu schopnosti obrážení vrb, tvorby dutin a ke sledování sukcese společenstev hmyzu na hlavatých vrbách.

Experimentální výzkumná plocha u Dubňan.

Top